Àlex

Significat i origen del nom Àlex

Àlex és l’hipocorístic més conegut del nom Alexandre i té un origen grec, Αλέξανδρος (lectura fonètica: Aléxandros). El seu signifcat és el de defensor dels homes i és un nom utilitzat bastament per tots els territoris. Tant és així que trobareu vora de 40 sants amb aquest nom.

Un dels personatges més rellevants de la història fou Alexandre el Gran (o Magne) sobre el 340 a.C, conqueridor de la Pèrsia i l'Índia

Àlex està a les següents categories: