Álex

Significat i origen del nom Álex

Vejeu el significat i origen d'Àlex. En castellà portà accent tancat, mentre que en català només existeix l’accent obert a la A. Prové de Alejandro

Álex està a les següents categories: