Aarón

Significat i origen del nom Aarón

Nom d’origen hebreu, escrit en castellà. Vejeu el significat de Aaron en català.

En català direm Aaron (sense accent) o bé Aaró

Onomàstica: El seu sant es celebra l’1 de Juliol

Aarón està a les següents categories: