Abacuc

Significat i origen del nom Abacuc

El nom d’Abacuc o també la seva variant Habacuc és un nom d’origen hebreu. El seu significat és acollir amb els braços oberts, i és el nom d’un dels 12 profetes de l'Antic Testament.

Abacuc està a les següents categories: